Thánh Lễ Tạ Ơn Của Tân Linh Mục Phaolô Kră Jăn Chiêng Jồi

 

Vào lúc 9h 30’ sáng chúa nhật ngày 22.11.2020, Tân Linh mục Phaolô Kră Jăn Chiêng Jồi đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn trong tâm tình cảm tạ hồng ân thánh chức linh mục tại Giáo xứ B’Sumrăc, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Đồng tế với tân linh mục, ngoài cha quản xứ Giáo xứ B’Sumrăc Phêrô K’ Cheoh, có cha nghĩa phụ Grêgôriô Nguyễn Quý Trung, quản xứ Giáo xứ Đưng K’Nớ - Giáo hạt Đà Lạt; cha Vinh Sơn Nguyễn Thanh Minh, quản xứ Giáo xứ Vinhsơn Liêm; cha Phaolô Nguyễn Hữu Phan, phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến. Tham dự thánh lễ này còn có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân của tân linh mục và đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ B’Sumrăc.

“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Gioan 15,5b), là câu tâm nguyện đời linh mục của cha mới Phaolô Kră Jăn Chiêng Jồi. Cha Phaolô sinh ngày 10.11.1985 tại Giáo xứ Langbiang trong một gia đình có 4 anh chị em. Từ năm 2009–2012 Anh là ứng sinh Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, năm 2012-2014 theo học Triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc – Đồng Nai. Năm 2014–2015 Thày về giúp xứ tại Giáo xứ Đưng K’Nớ. Từ năm 2015-2019 Thày học Thần học và tốt nghiệp tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Ngày 18.06.2020, Thày được Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt Đaminh Nguyễn Văn Mạnh truyền chức Phó Tế. Trong thời gian Phó tế Thày về giúp mục vụ tại Giáo xứ B’Sumrăc, trước đó đã giúp tại Giáo xứ Nam Ban, Giáo hạt Đức Trọng. Đến ngày 13.11.2020 Thày được Đức cha Đaminh truyền chức Linh Mục tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt cùng với 7 Thày khác.

Với sự đồng hành và giúp sức của Chúa, nguyện cho cuộc đời của tân linh mục Phaolô Kră Jăn Chiêng Jồi trở thành giai điệu yêu thương và lan tỏa hương thơm nhân đức của Chúa giữa lòng trần thế. Ước mong thánh lễ tạ ơn hôm nay sẽ như hoa trái đầu mùa báo hiệu cho sự phát triển ơn gọi linh mục và tu sĩ nơi những người trẻ, đặc biệt là những người trẻ dân tộc thiểu số của Giáo phận Đà Lạt.

 

Giuse K’ Ches.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục