Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà: Thánh Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Giáo Xứ, Tước Hiệu Đức Mẹ Mân Côi.

Vào lúc 05 giờ ngày 05 tháng 12 năm 2020, Cha Quản xứ Giáo xứ Mân Côi Tân Hà đã dâng thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngày cung hiến ngôi thánh đường của giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha Quản xứ đã chia sẻ về đền thờ đích thực, là chính thân thể Đức Giêsu Kitô – chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã hiến mình để cứu chuộc chúng ta – và về đền thờ tâm hồn của mỗi người đã được Thiên Chúa dựng nên. Ngài mời gọi mỗi người năng đến với Chúa Giêsu Kitô qua thánh lễ, qua các việc đạo đức, bác ái… nhất là năng nhận bí tích Hoà giải để tâm hồn được trở nên trong sạch hầu xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa và trở thành viên đá sống động xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Bình Đông.

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục