Tâm Tình Của Giáo Dân Giáo Xứ Hòa Nam

Trong Ngày Tiễn Cha Giuse Phạm Hữu Khải Đi Nhận Nhiệm Sở Mới

       Trong bầu khí hân hoan của ngày sinh nhật 8 năm thiết lập giáo xứ, giờ đây trong ngôi thánh đường thân thương này, giáo dân lại phải ngậm ngùi nói đến hai tiếng tạ từ cha.

    Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa. Trong sứ vụ Mục tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên, tính đến nay đã 8 năm, cha về chăm sóc đoàn chiên trong giáo xứ chúng con. Nay cha được ĐGM giáo phận trao bài sai cho cha, để đi nhận nhiệm sở mới.

     Hôm nay trong thánh lễ tạ ơn và chia tay cha, chúng con mỗi người như một, dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ và tri ân về muôn hồng ân Chúa đã đổ xuống trên giáo xứ yêu dấu chúng con. Trong tâm tình cha con, gợi lại trong chúng con cảm xúc, và những kỷ niệm khó quên, những công trình mà cha đã xây dựng. Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất, cha đã dành nhiều công sức, để xây dựng một cộng đoàn dân Chúa hiệp nhất yêu thương, cha đã chú trọng chăm sóc thiếu nhi, giới trẻ, là tương lai rường cột của giáo xứ, quan tâm đưa các giới, các đoàn thể đi vào hoạt động có nề nếp.

   Thời gian không dài nhưng cũng không ngắn cha đã đổ hết trí tuệ công sức cho cộng đoàn chúng con, để cộng đoàn chúng con luôn thăng tiến và có ngày tốt đẹp như hôm nay. Cha đã để lại nơi giáo xứ chúng con những việc làm đầy lòng nhân ái, để lại cho chúng con những ấn tượng thật tốt đẹp, khiến chúng con cảm nhận được cha rất chân thành, rất gần gũi và đầy lòng yêu thương chan hoà. Vì thế khi nghe tin cha sẽ đi nhận nhiệm sở mới chúng con thật luyến tiếc và hôm nay vào ngày 31/12/2020, chúng con lại cùng nhau hiệp nhất với cha trong thánh lễ 5h sáng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân. Và từ 8h30 sáng cộng đoàn giáo xứ chúng con lại tề tựu đông đủ để cùng nhau tiễn chân cha. Xin hết lòng cảm ơn cha, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha tràn đầy thánh ân, mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc, để cha chu toàn sứ vụ nơi nhiệm sở mới mà cha được giao.

Ngô Văn Hiệp

                                                  

 

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 1-2021