THÁNH LỄ BỔN MẠNG CỦA HAI TU HỘI NAM – NỮ

NHẬP THỂ - TẬN HIẾN – TRUYỀN GIÁO ( ICM)

25.03.2021

 

Linh đạo của Tu Hội ICM là chính Mầu Nhiệm Nhập Thể.

Mà Mầu Nhiệm Nhập Thể khởi sự từ biến cố Truyền Tin ( 25.03)

Với lời Fiat của Đức Maria đã nối kết tình yêu giữa Thiên Chúa với con người,  qua Ngôi Lời Nhập Thể là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Với Tu Hội ICM lễ Truyền Tin là bậc nhất trong Tu Hội, không chỉ là lễ Bổn Mạng, nhưng còn là căn tính sống linh đạo của Tu Hội.

Bởi Đức Maria là gương mẫu cho đời tận hiến của các tu sĩ ICM

Nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể là ánh sáng soi đường cho sứ vụ truyền giáo của ICM.

Năm nay, hai Tu Hội ICM Nam – Nữ cùng hiệp chung mừng lễ Bổn Mạng tại nhà huynh đệ ICM Thanh Xuân – Bảo Lộc. Có đại diện Gia Đình Tận Hiến cùng hiệp dâng thánh lễ.

Do tình hình dịch bệnh Covid , anh chị em từ các nơi xa không thể về dự lễ đông đủ, thành phần chính là vùng Bảo Lộc – Đức Trọng – Đà Lạt ..

Sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Nam ICM, Chị Tổng Phụ Trách Nữ ICM, cùng quý cha và quý anh chị em trong hai Tu Hội, đã phần nào nói lên sự hiệp nhất, cùng cầu nguyện cho Tu Hội, cùng tạ ơn Chúa với nhau, nhất là hun đúc tinh thần tận hiến, sống theo Linh Đạo ICM sát thực hơn nữa.

Nguyện xin cho tu sĩ nam nữ ICM sống tình yêu “ xin vâng” với Thiên Chúa, và phó thác tin yêu vào Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống .

 

Bài viết: Lm. Mạnh Khoa, icm

Hình ảnh: Thầy Duy Bảy

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 3-2021