Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Dalat Thứ Tư, Ngày 31/3/2021.

Hình ảnh: Tiến Huân

 

Previous
Next

Bài Giảng Của ĐC Đaminh Trong Thánh Lễ Dầu
Trang Mục Lục 3-2021