Một Số Hình Ảnh Trong Đêm Đại Lễ Vọng Phục Sinh 2021

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt, Ngày 3-4-2021

 

Hình ảnh: Tiến Huân & Đình Quang

 

 

Previous
Next

------------------------------------------------------
Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh Của ĐC Đaminh

Trang Mục Lục 3-2021