Một Số Hình Ảnh Trong Lễ Truyền Chức Linh Mục

 Tại Học Viện Durando Đà Lạt - Thuộc Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn,

 ngày 08.04.2021.

 

Hình ảnh: Tiến Huân & Đình Quang.

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 3-2021