Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) Khai Mạc Tháng Hoa

Chiều CN 2/5, GX Thánh Mẫu (Đà Lạt), khai mạc Tháng Hoa kính Mẹ

Lúc 16g30, Cha Phê rô Mai Vinh Sơn- Quản xứ cử hành nghi thức tôn vinh Đức Maria- Bổn mạng Giáo xứ. Tiếp đó là phần rước kiệu cung nghinh Mẹ Maria được cử hành long trọng và sốt sắng.

Sau phần rước kiệu Đức Mẹ quanh nhà thờ, các Con Hoa giáo xứ dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria cùng những tâm tình con thảo cầu nguyện cho thế giới trong cơn đại dịch Covid-19, cầu nguyện cho giáo hội và giáo xứ sống tình hiệp nhất yêu thương.

Phần cuối, mỗi người tham dự cầm trên tay một cành hoa tươi thay cho tâm tình con thảo tiến lên dâng Mẹ cùng những bài hát tâm tình cầu cho xứ đạo, gia đình...

Sau dâng hoa Cha Quản xứ cử hành Chầu Mình Thánh Chúa.

Trong suốt tháng Hoa này, theo truyền thống, các giáo họ trong giáo xứ đọc kinh liên gia để tôn kính Mẹ, cầu nguyện cho Giáo xứ, giáo họ và các gia đình.

Tin và hình: Ban Truyền thông Gx. Thánh Mẫu

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 3-2021