Kết Nối Vòng Tay Yêu Thương Hướng Về “Tâm Dịch” Sài Gòn

 

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tòa Giám Mục Đà Lạt và của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN, chiều 18.7, GX. Thánh Mẫu (Đà Lạt) vừa chuyển thêm 1 xe rau khoảng 8,5 tấn cho TGP Sài Gòn.

Phía TGP có Cha Gioan Lê Quang Việt (Quản xứ Tân Phước, Đặc trách Giới trẻ TGP Sài Gòn- Thư ký Ban Mục vụ Giới trẻ HĐGMVN), là người nối kết và phân phối rau đến bà con ở các giáo xứ đang giãn cách vì dịch Covid-19.

Trong đó có 4 tấn bắp cải, cua rôn vừa mua, vừa có ân nhân cho, 3 tấn rưỡi tần ô cùng một số rau củ khác.

Trước đó chiều 17.7 GX Thánh Mẫu đã gởi về Sài Gòn 1 xe rau củ 8 tấn, với nhiều chủng loại, trong đó có rau của bà con GX Vạn Thành đóng góp.

Thực tế, sau nhiều ngày liên tục bà con GX Thánh Mẫu hy sinh đến các vườn rau ở cạnh hồ Suối Vàng (Lạc Dương), Đất Mới… để thu hoạch, vận chuyển ra đường lộ rất gian nan nên đã thấm mệt.

Do đó, sáng Chúa nhật 17.7, Cha Phêrô Mai Vinh Sơn (QX Thánh Mẫu) kết nối với Cha Quản xứ Tùng Lâm nên được sự trợ giúp của Cha Quản Xứ và Các Bà Mẹ Công Giáo GX. Tùng Lâm góp công thu hoạch rau Cua rôn ở Suối Vàng. Bên cạnh đó có một số số giới trẻ GX. Langbian, cũng tình nguyện đi thu hoạch rau tần ô với một số anh chị em trong Ban điều hành và Ca đoàn Đức Mẹ (GX. Thánh Mẫu).

Ngoài ra còn có hơn 1 tấn rau các loại do các Dì MTG Khiết Tâm và Cha Quản Xứ góp công gửi về cho Bà Con vùng dịch.

Cha Quản xứ Thánh Mẫu cảm ơn Cha Quản Xứ và Các Bà Mẹ GX. Tùng Lâm, Các Bạn Trẻ Langbian, Các bạn nhóm Đức Mẹ. Cám ơn 3 ân nhân đã giúp tiền cho công việc ngày hôm nay.

Chúng ta cùng chung lòng chung sức, kết nối vòng tay yêu thương hướng về “tâm dịch” Sài Gòn.

 

Bài, hình: Ban Truyền thông GX Thánh Mẫu.

 

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục 7-2021