Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Thánh Thiêng Trong Mùa Dịch Covid-19

Sáng thứ sáu 19.11, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục Giáo phận Đà Lạt  chủ sự thánh lễ truyền chức Linh mục cho 8 Phó tế tại nhà nguyện Tòa Giám mục Đà Lạt.

Mở đầu thánh lễ Đức cha Đa minh chia sẻ

Anh chị em thân mến!

Cứ bình thường lễ truyền chức Linh mục không đơn giản  nhẹ nhàng như bây giờ, sẽ tổ chức tại nhà thờ Chánh Tòa vớí số người tham dự rất là đông đảo. Thế nhưng mà do hoàn cảnh khiến chúng ta phải đơn nhẹ thế này, biết đâu lại rất hợp với Đức Giêsu khi Ngài hiến mình làm thượng tế cho Chúa Cha, khi Ngài thưa cha lễ này lễ kia cha không ưng và Ngài nói “Này con đến để thi hành ý Cha” trong bầu khí gia đình thân thiện. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Từ ngợi khen kèm với từ hớn hở vui mừng sau đó bày tỏ không chỉ niềm vui mà cả tâm tình tạ ơn sâu thẳm, bao hàm một thái độ dấn thân. Tất cả nhưng điều ấy, niềm vui- tạ ơn- dấn thân là đáp lại lời Mẹ Maria đã cảm nhận được nơi bản thân mình.

Kính thưa cộng đoàn, điều vừa gởi lên có thể áp dụng cho ai trong chúng ta bây giờ. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Mỗi người chúng ta bước vào thánh lễ truyền chức Linh mục cho 9 anh em Phó tế, 8 của giáo phận và 1 của Tu hội Tận Hiến (ICM). Mỗi người chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, nghĩ đến bản thân mình và nhìn sang nhau để chia sẻ niềm vui thánh thiện mà cô đọng, nhưng cũng để khích lệ nhau đáp đền ơn Chúa.

Riêng các tiến chức Linh mục, các thầy nghĩ coi, đáp đền ơn Chúa đối với các thầy nó là gì nếu không là cuộc đời Linh mục Thánh thiện- Dễ thương- Nhiệt thành- Vâng phục ý Chúa qua việc hoàn toàn vâng phục Mẹ Hội thánh. Sau này sẽ có những bài sai, anh em hãy vâng phục và trở thành Linh mục như lòng Chúa mong ước.

Với tâm tình như vậy, chúng ta bước vào thánh lễ, chúng ta xin Chúa Thánh Thần xuống ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Bởi vì các anh em chúng ta khi trở thành Linh mục họ không làm việc một mình mà làm việc trong sự liên đới, sự hiệp thông với Linh mục đoàn giáo phận. Họ thi hành sứ vụ với sự yêu thương, bao bọc của gia đình, mà hôm nay đông không được, ít nhất có sự hiện diện của ông bà cố. Bởi vậy, tất cả chúng ta liên đới với nhau xin Chúa tha thứ, cách riêng chúng ta xin Chúa tha thứ, thánh hóa các thầy đây để bước vào thánh lễ cách xứng đáng và đón nhận ơn Chúa thật dồi dào cho đời Linh mục tương lai của mình.

Nhiệm vụ của đời Linh mục

Sau bài Tin mừng, Cha Giám đốc Đại chủng viện- Micae Trần Đình Quảng giới thiệu với Đức cha và cộng đoàn 9 thầy ứng viên Linh mục, tiếp đó cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính thỉnh cầu Đức cha truyền chức Linh mục cho các thầy Phó tế. Sau khi chấp thuận Đức Cha giảng lễ.

Trong bài giảng, Đức Cha Đa Minh giúp mọi người nhìn lại về chức thánh Linh mục và thừa tác vụ mà các thầy sắp lãnh nhận.

Theo Đức cha,  toàn thể dân Chúa đều thực thi chức vụ tư tế- vương giả trong Đức Kitô. Tuy nhiên, chính Đức Giê su đã chọn một số môn đệ để nhân danh người thi hành nhiệm vụ tư tế thay cho cho nhân loại. Đức Chúa Cha sai đi, rồi Ngài sai các tông đồ đi khắp thế gian,  rồi nhờ các Tông đồ và các Giám mục kế vị  mà Ngài thi hành sứ vụ là Thầy, là tư tế và là mục tử. Còn các Linh mục được mời gọi để hợp tác với hàng Giám mục trong chức năng tư tế để phục vụ dân Thiên Chúa, để rao giảng phúc âm, chăn đắt dân Chúa.

Đức Cha chia sẻ: “Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi thấy các anh em này đáng được truyền chức thánh Linh mục để phục vụ Chúa Ki tô là thầy dạy, tư tế và mục tử đồng thời là Đấng làm cho Hội Thánh là nhiệm thể của Người được hình thành và phát triển trở thành dân Thiên Chúa và đền thánh nên giống Chúa Kitô Thượng tế, phải liên kết chức tư tế của Giám mục các thầy sẽ được thánh hiến bằng một Bí tích để thành tư tế thật sự của giao ước mới và cử hành các Bí tích, nhất là cử hành Thánh lễ”.

 Đức Cha nói với các thầy tiến chức: Các con thân mến, các con sắp tiến lên chức Linh Mục các con sẽ thi hành các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Ki tô là thầy. Các con đã vui mừng lãnh nhận lời Chúa các con hãy đem ra phân phát cho mọi người . Khi suy gẫm luật Chúa các con hãy tin lời các con đọc,dạy điều các con tin và thi hành điều các con dạy sao cho giáo lý các con dạy trở thành lương thực nuôi dưỡng dân Chúa.

Nhiệm vụ thứ hai là thánh hóa trong Chúa Ki tô. Các con sẽ dâng lễ tế thiêng liêng của các tín hữu hợp cùng lễ tế của Chúa Ki tô mà tay các con sẽ dâng trên bàn thờ. Vậy các con hãy ý thức việc các con làm, noi theo điều các con thực hiện. Nghĩa là khi cử hành mầu nhiệm Chúa chết và sống lại các con cố gắng chế ngự thân xác khỏi các nết xấu và tiến bước trong đời sống mới. Khi rửa tội quy tụ người ta vào dân Chúa; khi nhân danh Chúa Kitô và Hội thánh ban phép giải tội, khi xức dầu thánh nâng đỡ bệnh nhân khi cử hành giờ kinh phụng vụ thay cho nhân loại các con hãy nhớ mình đã được tuyển chọn ở giữa loài người để thay họ lo những việc thuộc về Thiên Chúa vậy các con hãy luôn vui vẻ chu toàn nhiệm vụ của Đức Ki tô Thượng tế với lòng yêu mến, đừng tìm kiếm những gì thuộc về mình, mà tìm kiếm những gì thuộc về Chúa Ki tô.

Cuối cùng là nhiệm vụ Mục tử (thủ lãnh). Khi các con vâng phục Giám mục thi hành nhiệm vụ thủ lãnh và mục tử này các con hãy cố gắng đóng vai trò quy tụ, chứ đừng chia rẻ. Nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần các con quy tụ các tín hữu thành một gia đình mà chính Thiên Chúa là Cha. Các con hãy chiêm ngắm thật sát, thật kỹ gương mặt của Chúa Ki tô – Đấng phục vụ, là mục tử tốt lành, người tâm sự và chúng ta đón nhận những tâm sự của Ngài. Ngài đến để không phải được phục vụ, mà đến để phục vụ và cứu chữa những gì đã hư mất.

Lời tri ân của các tân Linh mục

   Kết thúc thánh lễ, đại diện các Tân Linh mục có lời cảm ơn Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Quý Đức cha, Quý cha…và cộng đoàn dân Chúa cũng như các ông bà cố, thân nhân, ân nhân xa gần…

Tân Linh mục đại diện nhớ đến công ơn của Đức cha Đa Minh với tình thương của người Mục tử và tấm lòng như của người Mẹ, Đức cha đã hết mực quan tâm, tận tụy chỉ dạy, bảo ban, dìu dắt, lo lắng tổ chức thánh lễ truyền chức cho chúng con giữa mùa dịch. Đức cha đã chia sẻ cho chúng con những kinh nghiệm và thao thức mục vụ như tiếp cho chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và yêu mến các linh hồn. Đức cha đã tin tưởng chọn gọi và đặt tay trao ban cho chúng con Thánh chức Linh mục. Nhờ việc đặt tay của Đức Cha chúng con trở thành Linh mục của Chúa và của Hội Thánh công giáo. Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha.

Với tâm tình yêu mến, các tân Linh mục nói lên tâm tình biết ơn đối với Đức Hồng Y phê rô, Đức cha Antôn là người đã chọn gọi và hướng dẫn chúng con trong những năm chập chững bước vào đời tu. Riêng Đức cha Antôn đã tin tưởng gởi chúng con đến tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Mỗi khi chúng con về nghỉ Tết hoặc nghỉ hè Đức cha lại lấy tình cha mà chia sẻ, nâng đỡ hướng dẫn, bảo ban chúng con. Cảm ơn các Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc, trong tình hiệp thông đã đón nhận và cho quý thầy tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Trong thời gian tu học đã được quý Đức cha yêu thương dạy dỗ, cầu nguyện và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con an tâm tu học. Chúng con cảm ơn đặc biệt Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, trong Tuần tĩnh tâm của Linh mục Giáo phận Đà Lạt, Đức cha đã chia sẻ rất cụ thể thiết thực và hữu ích cho chúng con ngay những ngày đầu của đời sứ vụ linh mục.

Tân Linh mục đại diện cảm ơn quí Cha Giám đốc, quý cha Ban giám đốc, quý cha Linh hướng Đại chủng viện Minh Hòa và Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc cha Tổng phụ trách và Tu hội Tận Hiến, quý cha tại Học viện Đa minh, học viện Liên dòng cùng tất cả quý cha giáo và giảng viên đã yêu thương, tận tâm đào tạo chúng con về các chiều kích cần thiết trong đời sống và sứ vụ linh mục. Cảm ơn quý cha trong ban tư vấn, quý Bề trên, quý cha quản xứ, quý cha nghĩa phụ, quý cha đồng tế đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con hôm nay. Chúng con gởi lời cảm ơn cha xứ, phó xứ nơi chúng con được đến phục vụ rong năm mục vụ. Cách riêng, chúng con cảm ơn cha Giuse Nguyễn Văn Sinh, nguyên Giám đốc Trung tâm mục vụ, cha đã yêu thương, đồng hành, hướng dẫn chúng con trong năm mục vụ.

Tân Linh mục các ơn quý sơ ở Tòa Giám mục, quý thầy đại chủng sinh đã phục vụ thánh lễ. Cảm ơn qúy thân nhân, ân nhân xa gần, quý anh chị em linh tông và huyết tộc, cũng như Quý chức nơi các giáo xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa vì tình hình dịch bệnh không thể đến dự thánh lễ nhưng đáng hướng tâm hồn đến nhà nguyện Tòa Giám mục cầu nguyện cho chúng con.

Cuối cùng các tân Linh mục bày tỏ tấm lòng tri ân đến các ông bà Cố: “Bố mẹ yêu quý, trong niềm vui và với lòng hiếu thảo chúng con khắc cốt ghi tâm công ơn sinh thành dưỡng dục sự hy sinh vất vả của bố mẹ Bố mẹ đã quảng đại dâng hiến chúng con cho Chúa và vẫn luôn âm thầm theo dõi hành trình ơn gọi của chúng con bằng lời cầu nguyện”.

 Bố mẹ thân mến! chúng con biết giờ đây bố mẹ vừa vui, vừa lo lắng cho chúng con. Vì cơn đại dịch thánh lễ truyền chức cho chúng con được tổ chức cách âm thầm phải chăng Chúa muốn chúng con như món ăn mới giữa cơn đại dịch tập trung vào chất lượng và vào điều cốt lõi hơn là những hình thức bên ngoài. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban ơn cho bố mẹ những người còn sống và cả những người đã an nghỉ trong Chúa.

Các tân Linh mục ví mình như bình sành dễ vỡ nên kính xin Đức cha, Quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân Linh mục luôn trung thành và xứng đáng hơn thánh chức Linh mục vừa lãnh nhận.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, tin tưởng và phó thác trong sự quan phòng của Chúa. Xin hân hoan chúc mừng các Tân Linh mục, chúc mừng Quý ông bà cố. Chúng ta tiếp tục dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho các Tân chức trở thành những Mục tử như lòng Chúa mong ước.

Roco Hữu Phước (lược ghi)

 


Trang Mục Lục 11-2021