ÐỨC HỒNG Y
PHANXICÔ SAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN
ÐÃ ÐƯỢC CHÚA GỌI VỀ NGÀY 16-9-2002
1928 - 2002


Cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, cách riêng với Giáo Hội Việt Nam ,
Hội Ái Hữu Simon Hòa vô cùng thương tiếc về sự ra đi của Ðức Hồng Y Phanxicô Saviê.
Nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn Phanxicô Saviê được Phục Sinh với Ðức Giêsu Kytô, Con Chúa.