Vài Hình Ảnh Lũ Lụt Tại Mỹ Tho


Ngôi nhà của nông dân bị chìm vào dòng nước lũ. Tài sản bị mất còn người thì đi di tản nơi khô. Biết đến bao giờ nước mới rút đi và người nông dân mới về lại nhà cũ để xây dựng lại nhà cửa và ruộng vườn?


Chúng ta có thể làm được gì để giúp đồng bào chúng ta?
Một miếng khi đói bằng một gói khi no.


Sau khi chở đầy tặng phẩm cứu trợ đến đồng bào lũ lụt tại Mỹ Tho hai Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Mỹ Tho (bên phải) và Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Ðàlạt (bên trái), trên đường trở về trên chiếc ghe trống rỗng, nhưng tâm hồn mang đầy những ưu tư về những ngày sắp tới của các nạn nhân lũ lụt này: dịch bệnh, đói và tái thiết..
Trở về trang mục lục tháng 10, 2000
Trở Về Trang Nhà