Ngày Năm Thánh của Giáo phận Ðàlạt.

Ngày 26 tháng 11 năm 2000, Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Ðàlạt, đã chủ sự thánh lễ cử hành ngày Năm Thánh của Giáo phận cùng với Linh mục đoàn và với sự tham dự rất đông của các Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong Giáo phận. Ðây là cơ hội hồng ân cho Giáo phận Ðàlạt nhìn lại bước đi của mình trong 40 năm.


Bốn mươi năm của muôn triệu lời ca cảm tạ tình thương của Thiên Chúa. Bốn mươi năm của bước đi truyền giáo. Bốn mươi năm của nhiều thế hệ tông đồ. Bốn mươi năm hành trình trong nhiều thử thách và thanh tẩy. Nhưng đây cũng là khởi điểm mới cho lời cam kết dấn thân trong tương lai để Giáo phận Ðàlạt trở nên dấu chỉ thấy được của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại và dụng cụ hữu hiệu cho ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Cách đây 40 năm, ngày 24 tháng 11 năm 1960, với Tông sắc "Venerabilium nostrorum", Ðức Thánh Cha Gioan XXIII đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và bổ nhiệm Ðức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền làm Giám mục Giáo phận Ðalạt, đặt nhà thờ thánh Nicolas Bari làm nhà thờ chính toà Giáo phận.

Rồi ngày 27 tháng 11 năm 1960, với tông sắc "Quod venerabiles", về việc chia Giáo phận Saigon và Kontum, Ðức Thánh Cha Gioan XXIII thiết lập ranh giới cho hai giáo phận mới (Mỹ Tho và Ðàlạt) : Giáo phận Ðàlạt gồm thị xã Ðàlạt, và các tỉnh Tuyên Ðức, Lâm Ðồng, Phước Long, Quảng Ðức. Bốn mươi năm với ba vị chủ chăn : Ðức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền (1960-1973), Ðức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (1975-1994), Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (từ 1994) và với nhiều thế hệ linh mục. Bốn mươi năm trong sứ vụ loan báo Tin mừng, từ 77.234 giáo dân lúc thành lập tăng lên 250.699 giáo dân, tính đến năm 2000. (kinh 186.408 và dân tộc 64.261).


Trong dịp này, Ðức Cha Phêrô đã phong chức linh mục cho ba chủng sinh tốt nghiệp khóa III Ðại Chủng Viện thánh Giuse : Phêrô Mai Vinh Sơn, Martinô Bùi Ðức Thịnh và Giuse Phan Ðào Thục.

Dựa trên Tin Mừng Lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ, Ðức Cha Phêrô đã nhấn mạnh đặc biệt với các tân chức về việc thường xuyên chiêm ngắm Ðức Kitô để sống tinh thần dấn thân, phục vụ ưu tiên cho người nghèo. Hướng về tương lai, Giáo phận Ðàlạt bước đi trong niềm tín thác vào tình thương của Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn cầu, Ðức Cha Phêrô, nhân danh Giáo phận, đã ký thác ngàn năm mới và dâng Giáo phận cho sự chở che của Ðức Trinh Nữ Maria. Nếu ta mượn lời lẽ của người Việt Nam nói về tuổi bốn mươi của đời người : "tứ thập nhi bất hoặc" (40 tuổi thì chẳng còn hoài nghi) để áp dụng cho 40 tuổi của Giáo phận Ðàlạt, thì ta có thể nói rằng Giáo phận Ðàlạt đang bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành.


Ðức Cha thẩm vấn các ứng viên sắp chịu chức linh mục

Ðức Cha dâng Giáo Phận cho Ðức Mẹ

Giáo dân dự lễ bên ngoài nhà thờ qua màn ảnh

Các nữ tu tham dự lễ Năm Thánh Gíao Phận

Ðoàn đồng tế chụp hình lưu niệm với 3 tân linh mục

Ðoàn đồng tế rước về phòng trang lễ


Trở về trang mục lục tháng 11, 2000
Trở Về Trang Nhà