Tòa Giám Mục
9, Nguyễn Thái Học
Ðàlạt - Lâm Ðồng
Ðàlạt ngày 23-9-2000


Kính Gửi: Quí Cha
Quí Cộng Ðoàn Tu Sĩ, Chủng Sinh
Anh Chị Em Giáo Dân Giáo Phận Ðàlạt


V/v Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.

Tình thương của Chúa thúc đẩy chúng ta, thêm lời cầu nguyện, hiệp thông và chia sẻ với đồng bào chúng ta đang trải qua cơn hoạn nạn do lũ lụt gây ra.

Tòa Giám Mục Ðàlạt kêu gọi quí Cha, quí Tu Sĩ, Chủng Sinh, Anh Chị Em trong các Giáo Xứ thuộc Giáo Phận Ðàlạt:1. Dành ngày Chủ Nhật 24/9/2000 để cầu nguyện, hiệp thông với đồng bào trong cơn thử thách này.

2. Tích cực hưởng ứng các đợt cứu trợ do địa phương đề xướng.

3. Dành một lễ góp vào phần cứu trợ để Tòa Giám Mục chia sẻ đặc biệt với các Giáo Phận đang bị thiệt hại nặng nề.

Nguyện xin Chúa - cách riêng trong Năm Thánh này - ban thêm ơn lành cho tất cả chúng ta.
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám Mục Giáo Phận


Trở về trang Mục Vụ tháng 9
Trở Về Trang Nhà