TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

                        Đàlạt ngày 20 tháng 9 năm 2004

 

 

Kính gửi :     Quý Cha,

                        Các Tu sĩ nam nữ và Chủng sinh,

                        Anh chị em giáo dân Giáo phận Đàlạt.

 

 

CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin tưởng cậy trông vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh,
Toà Giám Mục Đàlạt kính báo :

Cha ANRÊ MARIA TRẦN VĂN HOÁ

Đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 30, thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2004,

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Cha Anrê Maria sinh ngày 01.8.1925,

tại giáo xứ Tôn Đạo thuộc Giáo phận Phát Diệm.

Đã theo học Tiểu chủng viện Phúc Nhạc,

Đại chủng viện Phát Diệm và Xuân Bích Hà Nội.

Chịu chức linh mục ngày 16.6.1954 tại Phát Diệm.

Đã phục vụ tại các giáo xứ Bình An Thượng (Saigon),

Phát Chi, Thượng Thanh (Đàlạt).

Nghỉ hưu tại Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo phận từ năm 1994.

 

Chương trình tang lễ :

Nghi thức tẩm liệm lúc           6 giờ 30, thứ ba, ngày 21.9.2004

Thánh lễ an táng lúc 9 giờ 30, thứ tư, ngày 22.9.2004,

tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng,

do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

An táng tại nghĩa trang Linh mục Giáo phận,

Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Kính xin Quý Cha, các Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và anh chị em cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Anrê Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng TGM

 

 

 

 

Xin Quý Cha Giáo phận dâng 3 thánh lễ theo quy định của Giáo phận.