Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt - Lâm Đồng

 

 

CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt, Giáo xứ Tân Bùi, Linh tông và huyết tộc,

vô cùng thương tiếc kính báo :

Cha PHÊRÔ HOÀNG NGỌC DAO

Sinh ngày 29.9.1945 tại Giáo xứ Dục Đức thuộc Giáo phận Phát Diệm.

Theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Phú Nhuận 1958-1965.

Theo học tại Giáo Hoàng Học Viện  Thánh Piô X Đàlạt 1965-1973.

Thụ phong Linh mục 16.12.1973 tại Đàlạt.

Giáo sư Tiểu Chủng Viện Simon Hoà Đàlạt 1974-1975.

Phó xứ Thánh Tâm Lộc Phát - Bảo Lộc 1975-1976.

Quản xứ Thánh Tâm Lộc Phát - Bảo Lộc 1977-1993.

Quản xứ Tân Bùi, Lộc Châu –Bảo Lộc từ 1993 đến nay.

Đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 21 giờ 00 thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2005 tại Thị xã Bảo Lộc.

Hưởng thọ 61 tuổi, 32 năm linh mục.

Thánh lễ an táng lúc 9 giờ 00, thứ hai 28 tháng 3 năm 2005,

tại Nhà thờ Tân Bùi, Lộc Châu, Thị xã Bảo Lộc,

do Đức Giám Mục Giáo Phận Đàlạt chủ sự.

Sau đó an táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô được nghỉ yên trong Chúa.

Tòa Giám Mục Đàlạt

Giáo xứ Tân Bùi

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.