Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt - Lâm Đồng

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt,

Giáo xứ Chi Lăng – Giáo sở Trại Hầm, Giáo xứ Thánh Mẫu Đàlạt,

Linh tông và huyết tộc,

vô cùng thương tiếc kính báo :

Cha PHÊRÔ TRẦN  ĐÌNH

Quản xứ CHI LĂNG – TRẠI HẦM

đã an nghỉ trong Chúa lúc 19 giờ 30 ngày thứ bảy 12 tháng 2 năm 2005

tại Thành phố Hô Chí Minh ; hưởng dương 54 tuổi, 28 năm linh mục.

Nghi thức tẩm liệm lúc 17 giờ 00, Chúa Nhật 13 tháng 2 năm 2005

tại Nhà thờ Chi Lăng, Thành phố Đàlạt.

Thánh lễ an táng lúc 9 giờ 30, thứ tư 16 tháng 2 năm 2005

tại Nhà thờ Chi Lăng, Thành phố Đàlạt,

do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt chủ sự.

Sau đó mai táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu, Thành phố Đàlạt.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô sớm được hưỡng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt

Giáo xứ Chi Lăng - Giáo sở Trại Hầm

Giáo xứ Thánh Mẫu

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.