Tòa Giám Mục Đàlạt

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt - Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt,

Giáo Hạt Bảo Lộc, Giáo xứ Phúc Lộc và Đại Lộc,

Linh tông và huyết tộc

vô cùng thương tiếc kính báo :

     Cha PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG LINH

     Quản xứ Phúc Lộc kiêm nhiệm giáo xứ Đại Lộc, Bảo Lộc

đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ sáng thứ hai,

ngày 17 tháng 7 năm 2006, tại Bảo Lộc ;

Hưởng dương 56 tuổi, 31 năm linh mục.

 

·         Cha PHÊRÔ sinh ngày 10 tháng 10 năm 1950, tại Ninh Bình.

·         Thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa Đàlạt, ngày 17 tháng 8 năm 1975,
do Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm.

·         Phó xứ Bảo Lộc từ năm 1975 đến 1991.

·         Phó xứ Tân Hà, Bảo Lộc từ 1991 đến 1993.

·         Quản xứ Phúc Lộc từ 31tháng 8 năm 1993
và kiêm nhiệm Quản xứ Đại Lộc từ 13 tháng 3 năm 2006 đến nay.

Nghi thức tẩm liệm tại Nhà thờ Phúc Lộc,

lúc 08 giờ, thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2006.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Phúc Lộc,

lúc 09 giờ thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2006.

Mai táng tại Nghĩa trang Linh Mục Giáo Phận.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha PHÊRÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt

Giáo Hạt Bảo Lộc

Giáo xứ Phúc Lộc – Đại Lộc

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

Mục Lục