Tòa Giám Mục Đàlạt

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt,

Linh tông và huyết tộc

vô cùng thương tiếc kính báo :

  Cha PHÊRÔ TRẦN BẢO THẠCH

  Nguyên Quản xứ LạcViên và Hạt trưởng Hạt Đơn Đương

đã được Chúa gọi về lúc 18 giờ 20, thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2006,

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận ;

Hưởng thọ 78 tuổi, 49 năm linh mục.

·       Cha PHÊRÔ sinh ngày 03 tháng 9 năm 1928, tại Thái Bình.

·       Thụ phong Linh mục tại Saigon, ngày 29 tháng 6 năm 1957.

·       Phó xứ Chánh tòa Đàlạt từ năm 1957 đến năm 1967.

·       Linh hướng Tiểu Chủng viện Simon Hòa từ năm 1967 đến năm 1968.

·       Giám đốc Tiểu Chủng Viện Simon Hòa năm 1968 đên năm 1971

·       Quản xứ Lạc Viên từ năm 1971 đến năm 2004.

·       Nghỉ hưu tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận từ năm 2004.

Nghi thức tẩm liệm tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận,

lúc 15 giờ, thứ sáu ngày 21 tháng 7 năm 2006.

Di quan về Lạc Viên lúc 08 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2006

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Lạc Viên,

lúc 09 giờ, thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2006.

Mai táng tại Nghĩa Trang Giáo xứ Lạc Viên

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố PHÊRÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

        N.B : Xin quý cha dâng 3 Thánh Lễ cầu cho Cha cố Phêrô theo luật Giáo phận.


Muc Luc