Text Box: TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH 
Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh, VIỆT NAM 
===== * =====

 

 

   

 

Chương Trình Tang LỄ

ĐỨC CỐ GM GIUSE MARIA NGUYỄN QUANG TUYẾN

 

Nghi lễ đón linh cữu (Ngày 2.10.2006)

Lễ viếng (Ngày 3.10.2006)

Thánh lễ an táng (Ngày 4.10.2006)   

Trong tinh thần hiệp thông, kính xin các Đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a.

 

                                                                                         Trân trọng kính báo

 Giáo phận Bắc Ninh