Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

TIN BUỒN

 

Tòa Giám Mục vừa nhận được tin buồn :

Cụ Cố Têphanô NGUYỄN BÁ TRÁC

84 tuổi (sinh năm 1922),

là Thân Phụ Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tiến sj,

Quản xứ Giáo xứ Thánh Giuse Thợ (Tạo Tác), Hạt Đàlạt

vừa được Chúa gọi về vào lúc 18g30 Chúa nhật 21.5.2006

tại Giáo xứ Đồng Phú, Cái Sắn, Kiên Tân, Kiên Giang.

Lễ An Táng được cử hành lúc 09g00 ngày thứ năm 25.5.2006

tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Phú, Cái Sắn, Kiên Tân, Kiên Giang.

Trong tâm tình hiệp thông,

kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn thêm lời cầu nguyện,

để Cụ Cố Têphanô được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Kính báo,

Văn phòng


MucLuc