Toà Giám Mục Đàlạt

9 Nguyễn Thái Học

TP Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

Chúa Nhật 24-9-2006

Kính thưa Qúi Cha,

các cộng đoàn Tu Sĩ nam nữ, Chủng Sinh,

 

Toà Giám Mục vừa nhận được thư báo tin từ Toà Giám Mục Hà Nội như sau:

 

 

Kính thư Đức Hồng Y và Quý Đức Cha,

Tòa Giám Mục Bắc Ninh vừa cho biết,

 

Đức Cha Giuse NGUYỄN QUANG TUYẾN đã qua đời lúc 6 giờ sáng nay(giờ Việt Nam) ngày 24-9-2006 tại Hoa Kỳ.  Ngài qua đời vì ung thư gan.

Xin Đức Hồng Y và Quý Đức Cha cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Giuse.

 

Vì còn đợi thủ tục đưa linh cữu từ Hoa kỳ về Việt Nam nên ngày giờ an táng chưa được quyết định.  Khi nào có chương trình chúng con sẽ thông báo sau.

Kính báo

Giuse Ngô quang Kiệt

 

Xin cá cha, các cộng đoàn, các giáo xứ hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Nguyễn quang Tuyến và Giáo Phận Bắc Ninh.  Có thêm tin tức gì, TGM sẽ kính báo sau.

 

Văn Phòng Toà Giám Mục Đàlạt

Kính báo