Tòa giám MỤc

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

TIN BUỒN

 

Tòa Giám Mục vừa nhận được tin buồn :

Cụ Cố ĐAMINH NGUYỄN VĂN PHAN 

là Thân Phụ Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên,

hiện đang du học tại Rôma, Italia,

đã được Chúa gọi về tại tư gia, Giáo xứ Lạc Lâm,

lúc 11 giờ 30 thứ năm 08.6.2006,

hưởng thọ 70 tuổi.

 

Nghi thức Nhập Quan cử hành tại tư gia,

lúc 08 giờ 00 thứ sáu, 09.6.2006.

Thánh lễ an táng do Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận chủ sự

tại nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm, Hạt Đơn Dương,

vào lúc 06 giờ 30 ngày thứ hai, 12.6.2006.

Kính xin Quý Cha và anh chị em hiệp thông trong kinh nguyện,

cầu cho Cụ Cố ĐAMINH được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Kính báo,

 

Văn Phòng