TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

KÍNH BÁO

 

          Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

          Tòa Giám Mục Đàlạt

          vô cùng thương tiếc kính báo :

 

          Cha Anphongsô TRẦN KHÁNH THÀNH

Linh mục Xuân Bích,

          đã an nghỉ trong Chúa

lúc 01 giờ 30 sáng thứ tư, ngày 28 tháng 3 năm 2007,

          tại Trụ Sở Xuân Bích Saigon,

hưởng dương 58 tuổi, 30 năm linh mục.

Cha Anphongsô sinh ngày 12 tháng 7 năm 1949, tại Thanh Hóa

          Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 01 năm 1977 tại Đàlạt

Từ năm 1977-1989 : làm việc tại Chủng viện Minh Hòa Đàlạt

          Từ năm 1989-1993 : Phó xứ Tân Hóa, Lộc Nga, Bào Lộc

          Từ năm 1993-1999 : Du học tại Pháp

Từ năm 1999-2007 : Giáo sư Kinh Thánh tại các Đại chủng viện Xuân Bích Huế, Hà Nội

Cha Anphonsô sẽ được an táng tại Huế.

Xin Quý Cha, các Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Cha Anphongsô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

                                                          Tòa Giám Mục Đàlạt

                                                                    Kinh báo.

Mục Lục