CÁO PHÓ

 

                                                                       Ngày 17-5-2007

 

Kinh Thưa Quý Đức Ông,

Quý Cha,

Quý Dòng, Quý Tu Sĩ Nam Nữ

Quý Chức,

Cùng toàn thể Quý Vị,

 

 

 

 

Chúng con, Hội Dòng Mén Thánh Giá Đà Lạt tại Portland, Oregon, kính thông báo đến Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu Sĩ cùng toàn thể Quý Chức tin báo tử của Nữ Tu Maria Nguyển T. Kim Phượng *.  Nữ Tu Maria được Chúa gọi về lúc 5:45PM ngày 17 tháng Năm năm 2007 tại Nhà Dòng Chính Portland, Oregon.

 

Chúng con xin Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Dòng và toàn thể Quý vị cầu nguyện cho người chị em chúng con là Linh Hồn Maria.

 

Chúng con xin chân thành cảm tạ. 

 

 

 

Con: Agatha Hằng **

 

 

 

 

Ghi chú : * Sơ Maria Nguyễn T. Kim Phượng nguyên bề trên Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt tại Porland, Oregon, Hoa Kỳ.

          ** Sơ Agatha Trần Thúy Hằng Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt tại Portland, Oregon.

 

Chương trình Tang Lễ Sơ Maria Nguyễn Thị Kim Phượng
Mục Lục