CẢM TẠ

 

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀLẠT Miền Portland Oregon

Xin Chân Thành Cảm Tạ:

 

Đức Tổng Giám Mục Gioan Vlazny  Tổng Giáo Phận Portland Oregon

Cha Chính Địa Phận Portland Dennis O’ Donovan

Bà Chưởng Ấn Mary Jo Tully Tổng Giáo Phận Portland Oregon

Cha Giacôbê Phạm Văn Ninh, Đại Điện Đức Giám Mục và Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Portland Oregon.

Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Portland Oregon

Cha Giuse Vũ Hải Đăng Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Portland Oregon

Cha Giuse Vũ Hoàng Phúc Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Portland Oregon

Cha Phanxicô Xaviê Trần Quách Luân Giáo Xứ St. Frederic Portland Oregon

Cha Chủ Tịch Miền Tây Bắc Nguyễn Anh Tuấn, Tacoma

Cha Vũ Hùng Tôn , Seattle

Cha Hoàng Phượng , Seattle

Cha Michael Vuky, Portland

Cha Bryan Phạm, SJ

Cha Trần Công Nghị Vietcatholic.

Quý Soeurs Thủ Thiêm, Quý Soeurs St. Mary.

Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Tu Sỹ Nam Nữ.

Quí Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Lavang và các Giáo Xứ, Cộng Đoàn.

Quí Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành.

Quí Hội Đồng Hương.

Quí Ông Bà, Anh Chị trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi MTG Đàlạt

 

Đã đến an ủi, thăm viếng, gửi điện thư và vòng hoa chia buồn, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ, tiễn đưa:

 

 

Sr. Mary Nguyễn Thị Kim Phượng, MTG

 

Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1930 tại làng Điền Hộ, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Khấn Lần Đầu ngày 25 tháng 1 năm 1951 Tại Dòng MTG Thanh Hóa, Bắc Việt

Khấn Trọn Đời ngày 25 tháng 1 năm 1957 Tại Dòng MTG Thanh Hóa, Tân Thanh, Bảo Lộc.

Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 25 tháng 1 năm 1976 Tại Hội Dòng MTG Đàlạt, Virginia

Mừng Kim Khánh Khấn Dòng ngày 21 tháng 7 năm 2001 Tại Hội Dòng MTG Đàlạt, Miền Portland Oregon.

An Nghỉ trong Chúa ngày 17 tháng 05 năm 2007 tại Portland Oregon

 

Nguyện Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn Hồng Ân Cho Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sỹ Nam Nữ cùng toàn thể Quý Vị.  Xin niệm tình tha thứ cho những thiếu sót lỗi lầm.  Và xin tiếp tục cầu nguyện cho Linh Hồn Sr. Maria.

 

Chúng con xin Chân Thành Cảm Tạ

Sr. Agatha Trần Thuý Hằng và Toàn Thể Chị Em Mến Thánh Giá Đàlạt Miền Portland Oregon.