Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Xã Lạc Xuân – Huyện Dơn Dương

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

KÍNH BÁO

 

          Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

          Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

          vô cùng thương tiếc kính báo :

          Đan sĩ linh mục Gioan Baotixita NGÔ CHÍ THIỆN

thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

          đã an nghỉ trong Chúa lúc 22 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 02 tháng 9 năm 2007,

          tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

          Huyện Đơn Dương – Tỉnh Lâm Đồng,

hưởng thọ 77 tuổi.

Cha Gioan Baotixita sinh ngày 02 tháng 02 năm 1931, tại Nam Định

Vào dòng ngày 14 tháng 8 năm 1962

Khấn trọn đời ngày 08 tháng 12 năm 1966    

Thụ phong linh mục ngày 08 tháng 9 năm 1990

Thánh lễ an táng Cha Gioan Baotixita

sẽ được cử hành tại Nhà nguyện Đan viện

lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 9 năm 2007,

sau đó sẽ mai táng tại nghĩa trang Đan viện.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, các Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

                                                          Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Kính báo.

 


Về trang Mục Lục