CÁO PHÓ

 

X

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh,

Gia đình Chủng viện Minh Hòa kính báo :

 

MARIA PHẠM THỊ HỮU (Dì Năm)

sinh năm 1922 tại Sông Bé

vừa được Chúa gọi về tại Đàlạt

lúc 16 giờ 45 ngày thứ bảy 02 tháng 02 năm 2008

hưởng thọ 87 tuổi.

 

Nghi thức tẩm liệm được cử hành

lúc 06 giờ 45 ngày Chúa Nhật 03 tháng 02 năm 2008

tại 51 Vạn Kiếp, phường 8, Đàlạt

Thánh lễ an táng tại nhà nguyện Chủng Viện

vào lúc 6 giờ 00 ngày thứ hai, 04 tháng 02 năm 2008

Mai táng tại nghĩa trang Thánh Mẫu

 

Kính báo

Gia đình Chủng viện Minh Hòa.