Tòa giám MỤc

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa nhận được tin :

Cụ Cố GIUSE ĐĂNG BI BRIS       

Thân Phụ Cha Phanxicô Xaviê K’Brel,

Phó xứ Giáo xứ Tam Bố, Hạt Di Linh

đã được Chúa gọi về tại tư gia, làng Djọe

Giáo xứ Tân Phú, Hạt Di Linh

lúc 12 giờ 05 thứ sáu 08.02.2008,

hưởng thọ 81 tuổi.

 

Nghi thức Tẩm liệm cử hành lúc 08 giờ 30 thứ bảy, 09.02.2008.

Thánh lễ an táng cử hành lúc 08 giờ 30 ngày thứ hai, 11.02.2008.

tại nhà thờ Giáo xứ Tân Phú, Hạt Di Linh,

do Cha Tổng Đại Diện chủ sự.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn

hiệp thông trong kinh nguyện,

cầu cho Cụ Cố GIUSE được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Kính báo,

 

Văn Phòng

 

 


Mục Lục