Tòa giám MỤc

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa nhận được tin :

Cụ cố PHẠM KHẮC MẪN

Nhũ danh Anna NGUYỄN THỊ LIÊN

Sinh năm 1900, tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình,

Thân mẫu Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn,

Quản xứ Giáo xQuảng Lâm, Hạt Bảo Lộc,

đã được Chúa gọi về tại tư gia,

Giáo xứ Thánh Mẫu Lộc Phát – Hạt Bảo Lộc,

lúc 17 giờ 00 thứ sáu 27.6.2008,

hưởng thọ 108 tuổi.

 

Nghi thức Tẩm liệm cử hành lúc 17 giờ 30, thứ bảy, 28.6.2008.

Thánh lễ an táng cử hành lúc 06 giờ 30, thứ ba, 01.7.2008.

tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu Lộc Phát – Hạt Bảo Lộc,

do Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận chủ sự.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn

hiệp thông trong kinh nguyện,

cầu cho Cụ Cố ANNA được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Kính báo,

 

Văn Phòng


Mục Lục