Tòa Giám Mục

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt vô cùng thương tiếc kính báo :

Cha GIUSE HOÀNG KIM THAO

Linh mục Dòng Đaminh, Tỉnh Dòng Việt Nam

Nguyên Quản xứ Giáo xứ Lạc Lâm, Giáo Hạt Đơn Đương

đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 45, thứ ba, ngày 22 tháng 7 năm 2008,

tại Tu viện Martinô – Hố Nai – Biên Hòa.

Hưởng thọ 86 tuổi, 55 năm linh mục.

·       Cha GIUSE sinh ngày 22 tháng 02 năm 1922, tại Bắc Giang.

·       Học Tiểu Chủng Viện Đạo Ngạn từ năm 1937 – 1938.

·       Vào Đệ Tử Viện Đaminh từ năm 1938 – 1944.

·       Khấn Dòng Đaminh ngày 31 tháng 8 năm 1945.

·       Thụ phong linh mục tại Hồng Kông ngày 03 tháng 5 năm 1953.

·       Quản xứ Lạc Viên từ năm 1966 – 1971.

·       Phó xứ Lạc Lâm từ năm 1971 – 1985.

·       Quản xứ Lạc Lâm từ năm 1985 – 2006.

·       Nghỉ hưu tại Nhà xứ Giáo xứ Lạc Lâm từ năm 2006.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Lạc Lâm,

lúc 08 giờ 30, thứ sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2008.

Mai táng tại Nghĩa Trang Giáo xứ Lạc Lâm

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt kính báo.

 

 

N.B : Xin Quý Cha dâng 3 Thánh Lễ cầu cho Cha Cố Giuse theo luật Giáo phận.