Tòa Giám Mục Đà Lạt

9 Nguyễn Thái Học
Đà Lạt, Việt Nam


Kính gửi:
Cha chủ tịch Liên đoàn CGVNHK

Tôi vừa nhận được tin buồn về tai nạn mà anh chị em trên đường tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri phải chịu. Xin được hiệp thông với thân quyến anh chị em đã khuất và chia sẻ nỗi đau mất mát với cộng đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo xứ Lộ Đức và Giáo xứ La Vang, và Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập thể thuộc Tổng Giáo phận Galveston-Houston. Nguyện xin Chúa đưa các tôi tớ Chúa vào hưởng Nhan Thánh và ban ơn nâng đỡ anh chị em còn ở lại.

Xin cha cũng chuyển lời phân ưu của tôi đến các giáo xứ liên hệ.

Tại Đền Thánh trong kỳ Đại Hội sắp tới, bên Đức Mẹ La Vang tu 13-15/8/2008, chúng tôi sẽ dâng lễ tưởng niệm các anh chị em đã an giấc và cầu nguyện cho mọi người tìm được bình an.

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Giáo Phận Đàlạt
Chủ tịch HĐGM/VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mục Lục