TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

                           HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng Đoàn

Tòa Giám Mục vừa nhận được tin :

Ông Cố PHAOLÔ HỒ VĂN PHÁT,

Thân Phụ Nữ Tu Têrêsa Diệu Hằng,

thuộc Dòng Đức Bà Truyền Giáo, Cộng đoàn Đàlạt,

đã về với Chúa tại tư gia,

Giáo sở Thánh Tâm, Giáo hạt Đàlạt,

lúc 22 giờ 15 phút ngày 02 tháng 9 năm 2008, thọ 62 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm lúc 18 giờ 00 ngày 03 tháng 9 năm 2008.

Thánh lễ an táng lúc 07 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2008,

tại Thánh đường Giáo sở Thánh Tâm, Giáo hạt Đàlạt.

Kính xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp thông trong kinh nguyện,

cầu cho Ông Cố PHAOLÔ được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Kính báo,

Văn Phòng TGM Đàlạt


 

 

 

 

 

 


Mục Lục