TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

                           HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng Đoàn

Tòa Giám Mục vừa nhận được tin :

Cụ cố MARIA NGUYỄN THỊ MẬT

Thân mẫu hai cha :

Giuse Nguyễn Đức Ngọc

Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn,

Phụ trách Giáo xứ Ka Đơn, Hạt Đơn Dương

và Giuse Nguyễn Kim Nhật

Giáo phận Đà Nẵng

đã được Chúa gọi về

tại tư gia 221/16 Trưng Nữ Vương – Tp. Đà Nẵng,

lúc 23 giờ 30 thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2008,

hưởng thọ 78 tuổi.

Nghi lễ nhập quan cử hành tại tư gia

lúc 19g00 Chúa Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2008

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Thuận Đà Nẵng

lúc 07 giờ 00 thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2008

mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố MARIA sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo