TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN HỘI

Thân sinh Đan Sỹ Albericô NGUYỄN VĂN THUẤN,

thuộc Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn – Đơn Dương – Lâm Đồng,

đã được Chúa gọi về tại tư gia,

Giáo xứ Tân Rai, Bảo Lộc, Lâm Đồng,

lúc 02 giờ 30 ngày 02 tháng 12 năm 2008,

hưởng thọ 85 tuổi.

Nghi lễ nhập quan cử hành tại tư gia

vào lúc 06 giờ 00, thứ tư 03/12/2008

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Rai

lúc 07 giờ 00, thứ năm 04/12/2008.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Rai.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố GIOAN BAOTIXITA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo

 


Mục Lục