Tòa Giám Mục Đảlạt

9 Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt và Học Viện Don Bosco Đàlạt

vô cùng thương tiếc kính báo :

Cha GIUSE PHẠM TRÍ THỨC

Linh mục Dòng Don Bosco, Tỉnh Dòng Việt Nam

Giáo sư Học Viện Don Bosco Đàlạt

đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 00,

Chúa Nhật, ngày 07 tháng 12 năm 2008,

tại gia đình, Giáo xứ Gia Yên,

Giáo Hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc,

Hưởng dương 43 tuổi, 8 năm linh mục.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Huy,

Giáo Hạt Dốc Mơ, Giáo phận Xuân Lộc,

lúc 09 giờ 00, thứ tư, ngày 10 tháng 12 năm 2008.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha GIUSE

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt Học Viện Don Bosco kính báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mục Lục