“Chính Thầy là Sự Sống lại

Và Là Sự Sống” (Ga. 11,25)

 

 

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà-Lạt xin báo tin :

 

                                

 

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ MINH SÂM

                             

Sinh ngày 21/06/1925 tại Vĩnh  Lộc–Thanh Hoá

Khấn Lần Đầu ngày 15/01/1947.

Khấn Trọn Đời ngày 02/02/1953.

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02/02/1972.

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02/02/1997

Ngọc Khánh Khấn Dòng 07/ 06/ 2007

Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 15

ngày 20 tháng 12 năm 2008

tại nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng.

 

Nghi thức tẩm liệm : 15 giờ Chủ Nhật ngày 21 tháng 12 năm 2008

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 06g30 thứ Hai

ngày 22 tháng 12 năm 2008, tại Nhà Mẹ Hội Dòng MTG Đà Lạt.

Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên Giám Tỉnh, Quý  Sư Huynh Giám Tỉnh, Quý Bề Trên Tổng Quyền, Quý Chị Tổng Phụ Trách Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị thương cầu nguyện cho linh hồn MARIA -Người Chị Em của chúng con-  sớm được hưởng Nhan Thánh  Chúa.    

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.                         

 

Kính báo

Nt Thérèse Nguyễn Thị Bảo

Tổng Phụ Trách

 

 

 

 

 

 

 

 


Mục Lục