TÒA GIÁM MỤC

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA PHẠM THỊ LÊ

Thân mẫu Cha GRÊGÔRIÔ NGUYỄN AN PHÚ ĐÔNG,

Phó xứ Giáo xứ Hòa Ninh - Hạt Di Linh,

đã được Chúa gọi về tại tư gia,

Giáo xứ Tiên Nộn, Hạt Phú Vang, Giáo phận Huế,

lúc 07 giờ 00 thứ hai 22/12/2008,

hưởng thọ 83 tuổi.

Nghi lễ nhập quan cử hành tại tư gia,

lúc 08 giờ 30, thứ ba 23/12/2008

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tiên Nộn,

Hạt Phú Vang - Giáo phận Huế,

lúc 08 giờ 00, thứ sáu 26/12/2008.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tiên Nộn.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo

Mục Lục