Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Lạc Xuân – Dơn Dương – Lâm Đồng

 

 

CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh.

Cộng đoàn Châu Sơn Đơn Dương kính báo :

 

Nguyên Viện Phụ M. Têphanô HARDINGO TRẦN NGỌC HOÀNG

sinh ngày 10 tháng 12 năm 1928,

tại Thọ Nghiệp, Xuân Thủy, Bùi Chu, Nam Định,

nhập dòng ngày 16 tháng 7 năm 1947,

khấn Dòng ngày 20 tháng 3 năm 1950,

chịu chức linh mục ngày 24 tháng 8 năm 1957,

chúc phong Viện phụ ngày 19 tháng 3 năm 1964,

đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2008,

tại  Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

hưởng thọ 80 tuổi – khấn dòng 58 năm

 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Nhà nguyện Đan viện Thánh  Mẫu Châu Sơn,
lúc 09 giờ 00 thứ tư ngày 14 tháng 5 năm 2008,
do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt chủ sự.

sau đó mai táng tại nghĩa trang Đan viện.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Quý Vị

hiệp ý cầu nguyện cho Cha Nguyên Viện Phụ Têphanô được yên nghỉ trong Chúa

 

 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Kính báo.