Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục sinh

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN – ĐƠN DƯƠNG – LÂM ĐỒNG

CÙNG TOÀN GIA QUYẾN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

 

ĐỨC VIỆN PHỤ STEPHANÔ TRẦN NGỌC HOÀNG

vừa được Chúa gọi về

 

 

Đức viện phụ Stefan sinh năm 1928

Thụ phong linh mục năm 1957

Đan Viện trưởng Châu Sơn ngày 12.10.1962

Tấn phong Viện phụ tiên khởi Châu Sơn Đơn Dương ngày 19.3.1964

Khẩu hiệu : “Amator Regulae et Fratrum” (Yêu Thánh luật và Yêu anh em)

Được Chúa gọi về lúc 16giờ ngày 10.5.2008

 

Xin quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý Cha cùng toàn thể anh chị em hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Viện Phụ Stêphanô

Thánh lễ an táng cử hành lúc 9giờ sáng ngày thứ tư 14 tháng 5 năm 2008 tại nguyện đường Đan Viện.

 

Thay mặt gia đình                                               Thay mặt Đan Viện

Dom.Trần Minh Tiến                               Ephrem Trịnh Văn Đức - Viện phụ