Tòa Giám Mục Đàlạt

  9, Nguyễn Thái Học

   Đàlạt – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt,

Linh tông và huyết tộc

vô cùng thương tiếc kính báo :

Cha LUY PHẠM VĂN NHƯỢNG

đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 15 ngày 18 tháng 01 năm 2009 tại Bảo Lộc,

hưởng thọ 76 tuổi, 48 năm linh mục.

Cha LUY sinh ngày 15 tháng 3 năm 1933, tại Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình.

Thụ phong linh mục ngày 29.4.1961 tại Saigon,

Giáo sư, Giám đốc Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Đàlạt 1962 – 1969,

Giáo sư Giáo Hoàng Học Viện Piô X 1965 - 1970

Phó xứ Chính Toà Đàlạt 1969 – 1970,

Giáo sư Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Đàlạt 1970 – 1973,

Linh hướng Đại Chủng Viện Minh Hòa 1973 – 1975,

Quản xứ Giáo xứ Thánh Mẫu Lộc Phát 1978 – 1993,

Quản xứ Giáo xứ Mai Anh 1993 – 2000,

Chưởng Ấn và Thư Ký Toà Giám Mục Đàlạt 2000 – 2005,

Nghỉ hưu tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận từ năm 2005,

Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm lúc 07 giờ 30,

thứ hai, ngày 19 tháng 01 năm 2009,

tại Hội trường Giáo xứ Thánh Mẫu Lộc Phát, Bảo Lộc.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Thánh Mẫu Lộc Phát, Bảo Lộc,

lúc 09 giờ 30, thứ năm, ngày 22 tháng 01 năm 2009,

do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.

An táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố LUY sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đàlạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

 

 

 

Xin Quý Cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Cố Luy theo luật Giáo phận.

Mục Lục Cáo Phó