TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố MARIA NGUYỄN THỊ CẬY

Sinh năm 1928, tại Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định,

Thân mẫu Nữ tu Maria Hoàng Thị Sen,

và Tu sĩ Philipphê Nêri Hoàng Việt Tuyển, CMC.

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia,

Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến – Bảo Lộc – Lâm Đồng,

lúc 07 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 01 tháng 02 năm 2009,

hưởng thọ 82 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm cử hành tại tư gia

lúc 18 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 01 tháng 02 năm 2009

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến

lúc 06 giờ 00, thứ ba 03/02/2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo

 


Mục Lục Cáo Phó