TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố MARIA NGUYỄN THỊ PHẬN

Sinh năm 1930, tại Hải Dương,

Thân mẫu hai Nữ tu :

Maria Nguyễn Thị Duyên, Hội dòng Đaminh

Maria Nguyễn Thị Ngọc Loan, Tu hội Nước Hằng Sống.

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia,

Giáo xứ Lạc Viên – Đơn Dương – Lâm Đồng,

lúc 22 giờ 30, thứ hai, ngày 09 tháng 02 năm 2009,

hưởng thọ 80 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm cử hành tại tư gia

lúc 14 giờ 00, thứ ba, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Lạc Viên

lúc 07 giờ 00, thứ năm 12/02/2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lạc Viên.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo


Mục Lục Cáo Phó