Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh,

Tòa Tổng Giám mục Hà nội kính báo :

Đức Hồng Y Phaolô-Giuse

PHẠM ĐÌNH TỤNG

nguyên Tổng Giám mục Hà nội

 

đã được Chúa gọi về vào lúc 10giờ 10 phút ngày 22-02-2009.

Hưởng thọ 90 tuổi.

 

 

 

Đức Hồng Y Phaolô-Giuse PHẠM ĐÌNH TỤNG

Sinh ngày 20-05-1919 tại Cầu Mễ, Yên mô, Ninh bình

Nhập Tràng Tập Hà nội                                            : 1929

Học Tiểu chủng viện Hoàng nguyên                      : 1933 - 1939

Học Đại chủng viện Xuân bích                               : 1940 – 1945

Học tại Dòng Chúa Cứu Thế                                   : 1945 - 1949

Thụ phong Linh mục                                                : 06-06-1949

Chính xứ Hàm Long                                                : 1950 – 1955

Giám đốc Chủng viện Gioan                                  : 1955

Được tấn phong Giám mục Bắc ninh                     : 15-08-1963

Nhận chức Tổng Giám mục Hà nội                        : 23-04-1994

Nhận mũ Hồng Y                                                     : 26-11-1994

Giám quản Lạng sơn                                                : 1998

Bệnh nặng                                                                 : 03-2006

Về Nhà Cha                                                               : 22-02-2009

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

 

Chúa nhật 22-02-2009 : Các nhà thờ đồng lọat đổ chuông sầu lúc 17g

Thứ Hai 23-02-2009

07:00 : Nghi thức tẩm liệm

08:00 : Lễ Phát tang tại Nhà thờ Chính tòa

          Sau lễ Phát tang, bắt đầu các lễ viếng.

Thứ Năm 26-02-2009        

          08:00 : Di quan ra lễ trường

09:00 : Thánh lễ An táng

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse kính mến được mau chóng về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

 

 

Kính báo

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục