TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ cố MARIA NGUYỄN THỊ LỄ

Sinh năm 1913, tại Lưu Mỹ, Nghệ An,

Thân mẫu Cha Phêrô Nguyễn Văn Khoan,

Giám sư Tập viện Phan sinh,

thuộc cộng đoàn Phanxicô Du Sinh – Đà Lạt – Lâm Đồng

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia,

Giáo xứ Bác Ái – Đắc Nông – Giáo phận Ban Mê Thuột,

thứ sáu, ngày 06 tháng 3 năm 2009,

hưởng thọ 96 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm cử hành tại tư gia

lúc 20 giờ 00, thứ bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2009

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bác Ái – Đắc Nông

Giáo phận Ban Mê Thuột,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 09 tháng 3 năm 2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Bác Ái.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo

 


Mục Lục Cáo Phó