TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ ANTÔN NGUYỄN VĂN LÝ,

Bào đệ Cha ANPHONGSÔ NGUYỄN VĂN LUẬN,

Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Đàlạt,

Bào huynh Nữ tu TÊRÊXA NGUYỄN THỊ BẢO,

Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG. Đàlạt,

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia,

11/2, An Hiệp, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng,

lúc 11 giờ 00, Chúa nhật, 22.3.2009,

hưởng thọ 68 tuổi.

Nghi lễ nhập quan cử hành tại tư gia,

lúc 08 giờ 00, thứ hai, 23.3.2009.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Liên Khương, Đức Trọng,

lúc 08 giờ 00 thứ tư 25.3.2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Liên Khương.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện,

cho Cụ ANTÔN sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo.


Mục Lục Cáo Phó