Tòa Giám Mục Đàlạt

  9, Nguyễn Thái Học

   Đàlạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đàlạt,

Linh tông và huyết tộc

vô cùng thương tiếc kính báo :

Cha GIUSE DƯƠNG NGỌC CHÂU

Quản xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 00, thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2009

tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. HCM,

hưởng thọ 67 tuổi, 39 năm linh mục.

Cha GIUSE sinh ngày 03 tháng 3 năm 1942,

tại Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam.

Thụ phong linh mục ngày 28.11.1970 tại Manila, Philippines.

Phó xứ Thanh Bình 1971 – 1973,

Tuyên úy Dân Y Viện Đàlạt 1973 – 1975,

Phó xứ  Tân Hà 03.5.1975 – 03.9.1975,

Quản xứ Tân Bùi 1975 – 1993,

Quản xứ Thanh Xuân 1993 đến nay.

Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm lúc 08 giờ 00,

thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2009,

tại Hội trường Giáo xứ Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc,

lúc 08 giờ 30, thứ sáu, ngày 03 tháng 4 năm 2009,

do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.

An táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tòa Giám Mục Đàlạt

Linh tông và huyết tộc

đồng kính báo.

 

Xin Quý Cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Cố Giuse theo luật Giáo phận.


Mục Lục Cáo Phó