Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Đơn Dương – Lâm Đồng

 

 

 


CÁO PHÓ

 

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

vô cùng thương tiếc kính báo :

Đan sĩ Phaolô TRẦN VĂN BẢY

Đan sĩ Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam,

đã được Chúa gọi về lúc 0 giờ 25 phút, thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2009,

tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Hưởng thọ 90 tuổi, 60 năm khấn dòng.

·     Đan sĩ Phaolô sinh ngày 20 tháng 10 năm 1919,
tại Thuận Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

·     Nhập dòng ngày 15.8.1945.

·     Mặc áo tập ngày 21.3.1947.

·     Khấn sơ khởi ngày 21.3.1949.

·     Khấn trọn đời ngày 21.3.1952.

·     Phụ trách nông trại của Đan viện Châu Sơn tại Sàigòn.

·      Nghỉ dưỡng bệnh từ năm 2005 đến nay.

Thánh lễ an táng tại nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

lúc 06 giờ 00, thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2009.

Sau đó mai táng tại Nghĩa Trang Đan viện.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đan sĩ Phaolô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn

kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó