TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố  GIOAN BAOTIXITA PHẠM QUỐC HÙNG,

Thân phụ hai nữ tu :

Maria PHẠM THỊ PHÚC LOAN,

Thuộc Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo,

đang phục vụ tại Giáo xứ Suối Mơ, Giáo hạt Bảo Lộc ;

và Mađalêna PHẠM THỊ TUYẾT LAN

thuộc Hội dòng Đaminh Tam Hiệp.

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia,

Giáo xứ Thánh Gia, Giáo Hạt Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc

lúc 08 giờ 30, thứ hai, 15.6.2009,

hưởng thọ 90 tuổi.

Nghi lễ nhập quan cử hành tại tư gia,

lúc 18 giờ 00, thứ hai, 15.6.2009.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Gia, Xuân Lộc,

lúc 05 giờ 00, thứ tư, 17.6.2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Gia.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện,

cho Cụ Cố GIOAN BAOTIXITA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo.
Mục Lục Cáo Phó