TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố  MARIA NGUYỄN THỊ NỮ (KHOAN),

Thân mẫu ba nữ tu :

Maria NGUYỄN THỊ THÂN,

Maria NGUYỄN THỊ NGỌC,

và Maria NGUYỄN THỊ TUYẾT,

thuộc Hội Dòng Đaminh Lạng Sơn,

Cố Nội hai linh mục :

Augustinô NGUYỄN THỨ LỄ,

thuộc Giáo phận Xuân Lộc

và Martinô NGUYỄN ĐẠI LỘC,

thuộc Hội Dòng Don Bosco,

đã an nghỉ trong Chúa tại tư gia,

Giáo xứ Lạc Viên, Giáo hạt Đơn Dương,

lúc 19 giờ 30, thứ hai, 06.7.2009,

hưởng thọ 85 tuổi.

Nghi lễ nhập quan cử hành tại tư gia,

lúc 15 giờ 00, thứ ba, 07.7.2009.

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Lạc Viên,

lúc 07 giờ 00, thứ năm, 09.7.2009.

Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lạc Viên.

Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện,

cho Cụ Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn phòng Tòa Giám Mục kính báo.


Mục Lục Cáo Phó